Buitenschoolse opvang

Met ingang van 1 januari 2007 hebben de schoolbesturen de verantwoordelijkheid gekregen om voor- en naschoolse opvang te (laten) organiseren. Met ingang van 1 augustus 2007 moet aan de ouders de mogelijkheid geboden worden om hun kind gebruik te kunnen laten maken van een voorziening voor buitenschoolse opvang. 

Konot heeft er voorlopig voor gekozen om te verwijzen naar Kinderdagopvang-organisaties (KDO) met wie zij een contract heeft gesloten, verder kortweg genoemd. Door gebruik te maken van KDO’s hoeven de scholen zelf geen opvang voor of na schooltijd verzorgen. Met het afsluiten van contracten met KDO’s en het via de schoolgids verwijzen naar deze organisaties, voldoet Konot aan de wettelijke verplichting om voor- en nasschoolse opvang te (laten) organiseren. 

Er zijn in het Konot-gebied diverse KDO’s die nagenoeg dezelfde kwaliteit leveren en voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Bovendien acht Konot het niet wenselijk om de keuzevrijheid van de ouders te beïnvloeden. 
Vandaar dat Konot ervoor gekozen heeft voor iedere Konot-school met één of meerdere KDO’s contracten af te sluiten. Dat betekent dat de school verwijst naar die KDO’s die het beste passen bij de huidige schoolsituatie. De keuze van de KDO’s op schoolniveau is na overleg en advisering/instemming met de MR genomen. 

Onze school heeft een contract met: 
Kinderdagverblijf Kiekeboe, Vondellaan 4, telefoon 0541-532476, www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 

Rest ons nog voor alle duidelijkheid te melden dat ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) zelf alles dienen te regelen met de KDO en met de belasting (om de maandelijkse tegemoetkoming te ontvangen). Mocht u geen gebruik willen maken van bovengenoemde KDO (‘s), maar van een andere organisatie, dan bent u daar geheel vrij in.