Ons onderwijs

Kinderen onthouden iets beter als ze het zelf ontdekken. Daarom vinden wij het heel belangrijk en dagen wij onze leerlingen uit om de wereld actief te onderzoeken. Door te prikkelen en uit te dagen, willen wij de nieuwsgierigheid van onze leerlingen aanwakkeren. Zodat zij samen en in een veilige omgeving al onderzoekend leren. In alle groepen bij ons op school, van de kleuters tot aan groep acht,  maken we gebruik van deze onderzoeksdrang van kinderen. 

Kijken over de grenzen van de traditionele vakken

Bij De Maten gaat het niet om het leren van losse feitjes. Het gaat erom dat nieuwe kennis in de context wordt geplaatst. Wij willen passend onderwijs bieden, waarbij wij over de grenzen van de traditionele vakken kijken. Verschillende vakken worden op een andere wijze aangeboden. Hierbij kun je denken aan samenwerkend en bewegend leren waarbij kinderen geprikkeld worden om hun nieuwsgierigheid te stimuleren. Ook zie je bij ons op school kinderen die samen in gesprek zijn om te komen tot een gezamenlijk resultaat òf juist te komen tot verschillende uitkomsten. Onze leerkrachten hebben in dit proces een sterk begeleidende rol waarbij ze kinderen helpen bij het toepassen van vaardigheden en bij het zien van verbanden.