Onze school

Midden in de Thij staat al sinds 1971 basisschool De Maten. Met nog geen 200 leerlingen is De Maten een kleine school, met kleine klassen en waar iedereen elkaar kent. We zijn ook  op veel gebieden een kleurrijke school. In 1971 is De Maten als ‘open’ Katholieke school gestart. Tegenwoordig komen er kinderen van verschillende milieus en met verschillende achtergronden naar De Maten, waarbij we onze leerlingen respect bijbrengen voor normen en waarden van anderen.

Onderwijsgemeenschap de Thij

Sinds 2013 zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met basisschool De Wendakker onder de naam Onderwijsgemeenschap de Thij.

Waar komt de naam De Maten vandaan?

Voordat er op De Thij woningen gebouwd werd, bestond het gebied uit vochtige weilanden. Vaak waren ze omgeven door verhogingen waar bomen en struiken op groeiden, zogenaamde houtwallen, zodat het vee niet kon weglopen. Elk weiland was zo groot en op "maat" gemaakt, dat de maaier het in één dag met de zeis kon maaien. Vandaar dat onze school de naam De Maten heeft gekregen.