Onze vakleerkrachten en onze eigen methode

Bij De Maten hebben we eigen vakleerkrachten in huis voor gym en muziek. Daarnaast hebben wij een eigen methode BEELD-ig ontwikkeld voor het vak handvaardigheid, waar de kinderen elke week hun creativiteit in kwijt kunnen. 

Gym

De leerlingen van De Maten krijgen elke week 1,5 uur gym van onze vakleerkracht Seb. Er wordt met dynamische werkvormen gewerkt, zowel klassikaal als in groepen. De leerlingen leren zo diverse vormen van sport kennen. Uitgangspunt bij de gymlessen is dat het bewegen positief wordt beleefd. Elk kind kan binnen het brede aanbod van gym telkens wel een succesje vieren. Ook sportverenigingen komen af en toe langs, zodat ze kennis kunnen maken met de verschillende sporten die je in Oldenzaal kan doen. Op deze manier worden ze voorbereid op een leven lang sporten. 

Muziek

Elke week krijgen onze leerlingen een half uur muziek op school van onze vakleerkracht Florien. De muzieklessen in de speelzaal zijn vooral speels en uitdagend. De beleving van muziek staat voorop. Bijna elke les is de gitaar het begeleidingsinstrument. Daarnaast staan in de speelzaal 15 Afrikaanse trommen (djembe’s) en een heleboel ander klein slagwerk (ritmestokken, schudeieren, castagnetten, trommen, beatrings, triangels, maracas), zodat de leerlingen zelf ook veel en vaak muziek maken.

Bij de groepen 1 en 2 begint de les bijna altijd met bewegen op muziek. De aandacht ligt vooral bij plezier beleven en doen. De lessen sluiten aan bij de thema’s in de groep, de seizoenen en de feestdagen. In de groepen 3 en 4 bewegen en dansen de kinderen nog veel. Daarnaast wordt er veel klassikaal muziek gemaakt. De liedjes worden langer en ze leren spelenderwijs allerlei muziektermen (intro, tempo, maat, ritme, couplet, refrein).

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen lesbladen met liedtekst en opdrachten en leren de kinderen de notenwaardes. Nog steeds zitten we niet de hele les stil. Ze verbeelden de liedtekst of acteren de emoties uit het lied. In groep 6 krijgen ze het canonzingen al aardig onder de knie. We leren veel nieuwe liedjes en herhalen van alles uit de voorgaande jaren, zodat het acteren en met plezier musiceren behouden blijft. Noten lezen kunnen ze nu ook goed; dat gebruiken we dan om met  popliedjes mee te “drummen”.

In groep 7 worden de muzikale opdrachten veel moeilijker en werken ze vaak in groepjes. Denk aan een eigen rock&roll-dans of zelf een rap maken. In groep 8 krijgen de leerlingen in de muziekles veel theateropdrachten en -oefeningen.  

BEELD-ig

Binnen De Maten hebben wij onze eigen methode BEELD-ig voor handvaardigheid. Deze methode bevat  teken-, handvaardigheid en technieklessen voor de groepen 3 tot en met 8. 

Met een eigen crealokaal hebben we alle materialen altijd voor handen. De lessen voor de groepen 3 t/m 8 zijn gebundeld en alle groepen krijgen regelmatig les met dezelfde materialen, zodat deze kunnen blijven staan. Dit maakt het mogelijk dat we bij De Maten met een doorgaande leerlijn kunnen werken met veel variatie op het gebied van materialen, technieken en werkvormen

Het proces vinden we bij De Maten veel belangrijker dan het resultaat. Wij willen dat de leerlingen verschillende materialen en technieken leren kennen. Dat zij zich ontwikkelen en zich vrij voelen om te maken wat zij zelf willen maken.