Vakleerkrachten en eigen methode

We vinden het belangrijk dat er naast de leergebieden rekenen, taal en spelling ook aandacht is voor de brede talentontwikkeling van kinderen. We hebben eigen methodes ontwikkeld waarbij de manier werken ervoor zorgt dat onze leerlingen uitgedaagd worden, eigen keuzes durven maken, meer doorzettingsvermogen krijgen en creatief eren denken. Door verschillende werkvormen aan te bieden gaan leerlingen individueel, in tweetallen en in groepsverband aan de slag, waardoor ze ook goed leren samenwerken.

Deze manier van werken komt terug in onder andere BEELD-ig, onze eigen methode voor het vak handvaardigheid, tekenen en techniek, waar de kinderen elke week hun creativiteit in kwijt kunnen. Daarnaast werken we bij De Maten met eigen vakleerkrachten voor spel & bewegingsonderwijs en muziek.

Gym

De leerlingen van De Maten krijgen elke week 1,5 uur gym van onze vakleerkrachten Seb en Thijs. Er wordt met dynamische werkvormen gewerkt, zowel klassikaal als in groepen. De leerlingen leren zo diverse vormen van sport kennen. Uitgangspunt bij de gymlessen is dat het bewegen positief wordt beleefd. Elk kind kan binnen het brede aanbod van gym telkens wel een succesje vieren. Ook sportverenigingen komen af en toe langs, zodat ze kennis kunnen maken met de verschillende sporten die je in Oldenzaal kan doen. Op deze manier worden ze voorbereid op een leven lang sporten. Daarnaast bieden Seb en Thijs na schooltijd extra gymlessen aan voor de kinderen die baad hebben bij extra bewegingsmomenten.

Muziek

Elke week krijgen onze leerlingen een half uur muziek op school van onze vakleerkracht Florien. De muzieklessen in de speelzaal zijn vooral speels en uitdagend. De beleving van muziek staat voorop. Bijna elke les is de gitaar het begeleidingsinstrument. Daarnaast staan in de speelzaal 15 Afrikaanse trommen (djembés) en een heleboel ander klein slagwerk (ritmestokken, schudeieren, castagnetten, trommen, beatrings, triangels, maracas), zodat de leerlingen zelf ook veel en vaak muziek maken.

Bij de groepen 1 en 2 begint de les bijna altijd met bewegen op muziek. De aandacht ligt vooral bij plezier beleven en doen. De lessen sluiten aan bij de thema’s in de groep, de seizoenen en de feestdagen. In de groepen 3 en 4 bewegen en dansen de kinderen nog veel. Daarnaast wordt er veel klassikaal muziek gemaakt. De liedjes worden langer en ze leren spelenderwijs allerlei muziektermen (intro, tempo, maat, ritme, couplet, refrein).

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen lesbladen met liedtekst en opdrachten en leren de kinderen de notenwaardes. Nog steeds zitten we niet de hele les stil. Ze verbeelden de liedtekst of acteren de emoties uit het lied. In groep 6 krijgen ze het canon zingen al aardig onder de knie. We leren veel nieuwe liedjes en herhalen van alles uit de voorgaande jaren, zodat het acteren en met plezier musiceren behouden blijft. Noten lezen kunnen ze nu ook goed; dat gebruiken we dan om met  popliedjes mee te “drummen”.

In groep 7 worden de muzikale opdrachten veel moeilijker en werken ze vaak in groepjes. Denk aan een eigen Rock&Roll dans of zelf een rap maken. In groep 8 krijgen de leerlingen in de muziekles veel theateropdrachten en -oefeningen.  

BEELD-ig

Onze methode BEELD-IG bevat  teken-, handvaardigheid en technieklessen voor de groepen 3 tot en met 8. Met een flexibel werklokaal hebben we alle materialen altijd voor handen. De lessen voor de groepen 3 t/m 8 zijn gebundeld en alle groepen krijgen regelmatig les met dezelfde materialen, zodat deze kunnen blijven staan. Dit maakt het mogelijk dat we bij De Maten met een doorgaande leerlijn kunnen werken met veel variatie op het gebied van materialen, technieken en werkvormen. Het proces vinden we bij De Maten veel belangrijker dan het resultaat. Wij willen dat de leerlingen verschillende materialen en technieken leren kennen. Dat zij zich ontwikkelen en zich vrij voelen om te maken wat zij zelf willen maken.