Medezeggenschapsraad 

De Medezeggeschapsraad (MR) heeft als doel dat ouders en leerkrachten meepraten over schoolbeleid. De MR is een orgaan die op onderdelen advies en/of instemmingbevoegdheid heeft. Dit betekent dat ook ouders invloed kunnen uitoefenen op schoolse zaken betreffende hun kind. De MR informeert de achterban (ouders) via de ouderraad en de nieuwsbrief van de school.

Leden MR

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Voorzitter: Fiona Westerik
Secretaris: Ela Aykac
Leerkrachten: Harm ter Hofstede en Janne de Jong

Interesse

Ben je geïnteresseerd om zitting te nemen in de MR, neem dan contact op met Eric Koertshuis (dir.dematen@konot.nl)

 

Hieronder vind je meer informatie over de MR