Medezeggenschapsraad 

De Medezeggeschapsraad (MR) heeft als doel dat ouders en leerkrachten meepraten over schoolbeleid. De MR is een orgaan die op onderdelen advies en/of instemmingbevoegdheid heeft. Dit betekent dat ook ouders invloed kunnen uitoefenen op schoolse zaken betreffende hun kind. De MR informeert de achterban (ouders) via de ouderraad en de nieuwsbrief van de school.

Leden MR

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Ouders: Natasja Reuzel-Wiggers en Fiona Westerik
Personeel:  José Mekenkamp en Harm ter Hofstede

Interesse

Ben je geïnteresseerd om zitting te nemen in de MR, neem dan contact op met Karin Bekhuis (k.bekhuis@konot.nl)

 

Hieronder vindt je meer informatie over de MR

Hieronder vindt je het jaarverslag van afgelopen schooljaar.

Hieronder vindt je de jaarplanning voor dit schooljaar.