Bewegend leren

Bij De Maten hebben we ervoor gekozen om, daar waar het mogelijk en zinvol is, bewegen en leren met elkaar te combineren. Het gaat hierbij niet om meer bewegingsonderwijs of sport binnen de school, maar juist om de combinatie van leren en een fysieke activiteit.  

Tijdens de lessen taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen verbinden we veel oefeningen aan een fysieke activiteit. Een voorbeeld is het tekenen van een getallenlijn op de speelplaats waar kinderen dan van het ene getal naar het andere getal springen. Een dergelijke fysieke activiteit is heel ondersteunend voor het inzicht in  de waarde van de getallen.  Daarbij maken we bij De Maten gebruik van  allerlei materialen die ons heel veel mogelijkheden bieden om bewegen en leren te combineren.

Onderzoek toont aan dat wanneer je bewegen integreert in je lessen, de prestaties op het gebied van taal, rekenen, lezen, en schrijven verbeteren. Bovendien wordt het leren er ook nog eens veel leuker van. Dit laatste is misschien wel minstens net zo belangrijk.   

Dit alles helpt ons om voor onze kinderen afwisselend en spannend onderwijs te maken.