Groepsvorming en sociaal gedrag

Wij vinden dat een school een fijne en veilige plek moet zijn voor alle kinderen. Daarom doen wij er alles aan om op De Maten een sociaal veilig klimaat te creëren. Daarbij betrekken we ook de ouders en de omgeving.

Een goed begin, is het halve werk! 

We starten elk jaar het schooljaar met de Gouden Week. In deze week besteden we als school extra veel aandacht aan het groepsproces. Wij hebben verschillende activiteiten bedacht, zodat kinderen, leerkrachten en ouders elkaar beter leren kennen. 

Gedurende het schooljaar blijven we aandacht besteden aan de groepsprocessen. Zo worden de activiteiten na de Kerstvakantie (Zilveren Week) en de Meivakantie (Bronzen week) opnieuw ingezet. 

Bij een fijne en veilige plek hoort naast aandacht voor groepsprocessen ook aandacht voor pestgedrag. Bij De Maten zetten we in op preventieve interventies en maken we gebruik van de oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag; de No Blame-methode. De methode kent de volgende elementen: bij De Maten wordt niemand gestraft, we moedigen empathie heel erg aan, we gaan uit van gedeelde verantwoordelijkheid en kijken naar de oplossing en niet naar het probleem. 

Kwink

In de groepen 1 t/m 8 wordt de methode ‘Kwink’ gebruikt voor de lessen sociaal emotionele ontwikkeling. Kwink is een online methode om onder andere te leren grenzen aan te geven, leren omgaan met anderen en met regels en afspraken. Ook  burgerschap en mediawijsheid is onderdeel van deze methode. Kwink is gericht op de laatste wetenschappelijke inzichten, gericht op preventie en een veilige groep.

Activiteiten gericht op het groepsproces

 • Een kennismakingsgesprek tussen ouders, kind en leerkracht in de eerste drie weken van het schooljaar
 • Het samenwerken aan een gemeenschappelijk schoolwerkstuk
 • Het formuleren van positief gestelde klasse-en schoolregels
 • Het samen lunchen met kinderen, ouders en leerkrachten 
 • Gymlessen waarbij het samenwerken centraal staat
 • Het specifiek aanbieden van gedragslessen in de groepen

Het aanbieden van korte spelletjes tussen de lessen door, waardoor kinderen zich meer op hun gemak gaan voelen en losser worden (Energizers).

Leerkracht als rolmodel
Leerkrachten werken actief aan hun functie als rolmodel en:

 • is bekend met de verschillende fasen van groepsvorming en weet hoe hij deze positief kan beïnvloeden. 
 • kan aan het begin van het schooljaar verschillende interventies op groeps- en schoolniveau inzetten, waardoor er een positieve groep ontstaat. 
 • is in staat om groepsprocessen te begeleiden waarbij hij/ zij speciaal een positieve relatie weet aan te gaan met ‘risicoleerlingen’. 
 • zorgt onderlinge afstemming in de werkwijze en de activiteiten tijdens de Gouden, Zilveren en Bronzen Weken op groeps- en schoolniveau. 
 • maakt gebruik van coöperatieve werkvormen.