Groepsvorming en sociaal gedrag

Wij vinden dat een school een fijne en veilige plek moet zijn voor alle kinderen. Daarom doen wij er alles aan om op De Maten een sociaal veilig klimaat te creëren. Daarbij betrekken we ook de ouders en de omgeving.  

Een goed begin, is het halve werk! 

We starten elk jaar het schooljaar met de Gouden Week. In deze week besteden we als school extra veel aandacht aan het groepsproces. Wij hebben verschillende activiteiten bedacht zodat kinderen, leerkrachten en ouders elkaar beter leren kennen. 

Hierbij kun je denken aan:
    •    een kennismakingsgesprek tussen ouders, kind en leerkracht in de eerste drie weken van het schooljaar
    •    het samenwerken aan een gemeenschappelijk schoolwerkstuk
    •    het formuleren van positief gestelde klasse-en schoolregels
    •    het samen lunchen met kinderen, ouders en leerkrachten 
    •    gymlessen waarbij het samenwerken centraal staat
    •    het specifiek aanbieden van gedragslessen in de groepen
    •    het aanbieden van korte spelletjes tussen de lessen door, waardoor kinderen zich meer op hun gemak gaan voelen en losser worden (Energizers).  

Gedurende het schooljaar blijven we aandacht besteden aan de groepsprocessen. Zo worden de activiteiten na de Kerstvakantie (Zilveren Week) en de Meivakantie (Bronzen week) opnieuw ingezet. 

Pestbeleid

Bij De Maten maken we gebruik van de oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag; de No Blame-methode. De methode kent de volgende elementen: niemand wordt gestraft, aanmoedigen van empathie, gedeelde verantwoordelijkheid en probleemoplossend. 

Daarnaast hebben we op de website van onze school een meldknop zitten waar kinderen gebruik van kunnen maken als ze gepest worden òf als ze zien dat andere kinderen pesten of gepest worden. Nadat er een melding is gekomen, kijken we samen met het kind, de ouders en de omgeving wat de beste aanpak is om het pesten te stoppen.

Wil je melding maken van pestgedrag? Doe dat dan via deze button

Meld pesten