Beleidsplannen

Op deze pagina vind je de beleidsplannen van De Maten

 

Schoolgids

Hieronder kan je de schoolgids 2019-2020 downloaden. Deze gids informeert je over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om wat je, als ouders, concreet van onze school kan verwachten. De gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens doorhet bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. 

Veiligheidsplan

Hieronder vind je het veiligheidsplan van Onderwijsgemeenschap De Thijs