Beleidsplannen

Schoolplan

Hieronder kan je het schoolplan downloaden. Hierin staat beschreven waar wij als school ons de komende vier jaar op gaan richten.  

 

Schoolgids

Hieronder kan je de schoolgids 2020-2021 downloaden. Deze gids informeert je over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om wat je, als ouders, concreet van onze school kan verwachten. De gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens doorhet bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. 

Veiligheidsplan

Hieronder vind je het veiligheidsplan van Onderwijsgemeenschap De Thij

Schuifscholen - PO/VO

Het Twents Carmel College werkt sinds haar oprichting in 2000 met een plaatsingsregeling waarbij basisscholen uit Oldenzaal en omgeving één op één gekoppeld worden aan de beide instroomlocaties in Oldenzaal (De Thij en Lyceumstraat).

Op basis van de grootte van de schoolgebouwen van de beide Oldenzaalse instroomlocaties (Lyceumstraat en de Thij) is afgesproken dat de instroom van leerlingen verdeeld wordt waarbij de Lyceumstraat de hoogste instroom voor zijn rekening neemt.
De realiteit laat zien dat, om te komen tot een goede verdeling, het voor kan komen dat leerlingen niet geplaatst kunnen worden op de school van hun voorkeur.

Om de juiste verdeling te kunnen realiseren heeft het TCC in overleg met het basisonderwijs besloten een aantal basisscholen niet te koppelen aan één van beide instroomlocaties. Deze scholen noemen wij de ‘schuifscholen’. Basisschool de Maten is een schuifschool. Weliswaar kunnen ouders van leerlingen op deze scholen een voorkeur voor één van beide instroomlocaties aangeven, maar het TCC bepaalt uiteindelijk op welke locatie de leerling wordt geplaatst. Bij deze procedure maakt TCC de keuze van welke van de vier schuifscholen leerlingen verplaatst moeten worden. Deze keuze wordt bepaald door het aantal leerlingen die het betreft immers; het is belangrijk dat zo weinig mogelijk scholen hinder ondervinden van deze regeling.