Beleidsplannen

Schoolplan

Hieronder kan je het schoolplan downloaden. Hierin staat beschreven waar wij als school ons de komende vier jaar op gaan richten.  

 

Schoolgids

Hieronder kan je de schoolgids 2023-2024 downloaden. Deze gids informeert je over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om wat je, als ouders, concreet van onze school kan verwachten. De gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens doorhet bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. 

 

Veiligheidsplan

Hieronder vind je het veiligheidsplan van Onderwijsgemeenschap De Thij

 

Protocol

Hieronder vind je het protocol digitale middel en mediagebruik