Engels

Jonge kinderen leren een taal spelenderwijs en kunnen zich de uitspraak van een vreemde taal beter eigen maken dan volwassenen. Engels is een wereldtaal en wordt bijna overal op de wereld gesproken. Het is van groot belang dat kinderen goed Engels onderwijs krijgen.

Daarom maken de leerlingen van De Maten sinds 2018 al vanaf groep 1 kennis met de Engelse taal. Alle leerkrachten van De maten zijn vakkundig opgeleid om zo goed mogelijk het vak Engels op onze basisschool te kunnen geven.

In de groepen 1 tot en met 4 werken we vooral thematisch. Wanneer het thema winter voorbij komt, worden ook de winterse begrippen in het Engels aangeboden. De leren we aan door middel van liedjes, leesboeken, spelletjes enz. 

In de groepen 5 en 6 is er af en toe thematisch gewerkt. koemen vooral de begrippen als kleuren, getallen, maanden, dagen, dieren aan bod. Ook voeren we al korte gesprekjes en worden bepaalde vakken zoveel mogelijk in het Engels gegeven. 

In de groepen 7 en 8 gebruiken de leerkrachten onze Engelse methode. Daarnaast worden bepaalde vakken volledig in het Engels gegeven. De leerlingen proberen dan ook zoveel mogelijk in het Engels antwoord te geven.