Engels

“Mama, ik kan Engels: one, two, three, fort, nite…”

Tegenwoordig komen kinderen steeds vroeger in aanraking met een vreemde taal als Engels. Hoe mooi is het als daar in het onderwijs al vroeg aandacht voor is.

Jonge kinderen leren een taal spelenderwijs en kunnen zich de uitspraak van een vreemde taal beter eigen maken dan volwassenen. Engels is een wereldtaal en wordt bijna overal op de wereld gesproken. Bij De Maten vinden we het dan ook van groot belang dat kinderen goed Engels onderwijs krijgen.

Daarom maken de leerlingen van De Maten al vanaf groep 1 kennis met de Engelse taal. Alle leerkrachten van De maten zijn vakkundig opgeleid om zo goed mogelijk het vak Engels op onze basisschool te kunnen geven. Zowel in de vakdidactiek met betrekking tot het leren van een tweede taal als het verbeteren van hun eigen niveau Engels.

Stepping Stones Junior

We hebben als school gekozen voor de methode Stepping Stones Junior. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van de leerling met écht Engels voor het échte leven. Daarnaast wordt deze methode veelal gebruikt in het voortgezet onderwijs, waardoor er een doorlopende lijn is gecreëerd. 

Onderbouw
In de groepen 1 tot en met 4 werken we vooral thematisch. We bieden zes thema’s per jaar aan. De thema’s bestaan uit onderwerpen die nauw aansluiten bij het dagelijks leven van de onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan My family and friends of Animals around the world. Het zijn interactieve lessen met veel verschillende werkvormen.

Midden- en bovenbouw
In de groepen 5 tot en met 8 wordt er ook vooral thematisch gewerkt. De thema’s uit de onderbouw komen in de midden- en bovenbouw terug en worden verder uitgediept en verbreedt.  Nieuwe woorden en zinnen worden aangeboden en er wordt geoefend met spreken en schrijven. Ook dit zijn weer interactieve lessen met diverse werkvormen.