De Denkgroepen

Wij vinden dat ieder kind, ook het kind met een voorsprong, het recht heeft om te groeien. Ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen bij ons op De Maten hun grenzen blijven verleggen. Daarvoor hebben we de Denkgroepen. 

Met denkspellen, creatief denken, filosofie en projectmatig werken dagen wij de kinderen uit. Al vanaf de jongste groepen kunnen leerlingen kennis maken met de Denkgroep.

Groep 1 t/m 3

Voor de groepen 1, 2 en 3 is de samenstelling van de Denkgroepen flexibel. Zo komt, in overleg met de leerkracht en intern begeleiders, in beeld welke leerlingen op hun plek zijn binnen de Denkgroep. 

De kinderen komen één keer per week minimaal een uur samen onder leiding van de Denkgroepleerkracht. In de Denkgroep komen de onderdelen filosoferen, creatief denken, doe-opdrachten en onderzoekend leren aan bod. Er wordt o.a. gewerkt met de methode Nadenksels, die aansluit bij de thema’s in de kleutergroepen. De overige dagen van de week werken de kinderen regelmatig zelfstandig met materialen uit de denkkast.

Groep 4 t/m 8

Voor de groepen 4 tot en met 8  is de samenstelling van de Denkgroepen redelijk stabiel. De samenstelling wordt tweemaal per jaar geëvalueerd in overleg met de leerkrachten en intern begeleiders. De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen één keer per week een dagdeel samen onder leiding van de Denkgroepleerkracht. In deze Denkgroepen komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • Projecten (o.a. van de Pittige Plus Torens)
  • Denkspellen
  • Filosoferen 
  • Creatief denken. 

De kinderen werken de overige dagen van de week zelfstandig verder aan hun opdrachten van de denkgroep.

TASC-model

In Denkgroepen wordt gewerkt aan de hand van het TASC-model, waarin iedere opdracht wordt aangepakt in acht fasen. De kinderen leren zo consequent onderzoeken, plannen, testen, presenteren en evalueren. Al in de jongste groepen komt dit model spelenderwijs aan bod.